Subsidieregeling voor particulieren

Vanaf maandag 2 juli 2012 9:00 uur is het voor particulieren mogelijk om subsidie aan te vragen voor zonne-installaties (zon-PV). Agentschap NL voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Deze subsidieregeling is alleen voor particulieren en digitaal aan te vragen bij Agentschap NL.

De subsidieregeling is voor particulieren en geldt voor zon-PV installaties die groter zijn dan 0,6 kilo Wattpiek. Het subsidiebedrag is 15 % van het aankoopbedrag van een zon-PV installatie. Daaronder vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Arbeidskosten voor installatie komen niet in aanmerking voor subsidie. U kunt maximaal € 650,- subsidie krijgen.

Kom ik in aanmerking voor subsidie zonnepanelen?>